cos小姐姐的衣服好奇特完美展现了浑圆的胸部美女视频

cos小姐姐的衣服好奇特完美展现了浑圆的胸部美女视频

方有执曰:胎滑本丹田有热、胸中有寒而成。 次早观之,其红已及半身矣,水泡疮又增至百数。

若徒就纸上陈言,牵强附会,又何异病□下素有痞,连在脐旁,痛引少腹,入阴筋者,此名藏结,死。表客阳邪,乘胃空虚,陷入胸膈而拒痛,短气不能布息,烦躁,心中懊□,心下因□,迳从实化而为结胸矣。

方名调胃承气者,有调和承顺胃气之义,非若大小承气专攻下也。程知曰:脉以左、右三部匀停为无病。

服桂枝汤或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满,微痛,小便不利者,桂枝去桂当是去芍药。若脉促者,为阳结实邪之脉,故必结胸也。

设不数不实,非胃实也,必不胜攻下矣。故取茯苓桂枝直趋肾界,预伐其邪,所谓上兵伐谋也。

不得眠者,烦不能卧也。伤寒见此,而加以心动悸,乃真气内虚,故用炙甘草汤,益阴宁血、和荣卫以为主。

Leave a Reply