No3494女神绮里嘉Carina复出心愿旅拍私房性感白色内衣完美诱惑写真37P绮里嘉秀人网

No3494女神绮里嘉Carina复出心愿旅拍私房性感白色内衣完美诱惑写真37P绮里嘉秀人网

紧则为寒,乍紧者,不厥时不紧,言紧与厥相应也。但利非清谷,急温之,阳回而生可望也。

胃热则消谷善饥,胃寒则水谷不纳。风寒之邪得之于骤,故无定体。

蛭,昆虫之饮血者也,而利于水。小便不利,内无津液也。

胃司纳,故以阳明主实;脾司输,故以太阴主利。阳明所虑在亡津痼瘕,即初硬后溏之谓。

心为离火,而真水居其中,法当随其势之润下,故用苦寒以泄之;坎为水而真火居其中,法当从其性之炎上,故用苦温以发之。若一服谵语止,更莫复阳明主津液所生病,故阳明病多汗。

腹痛下利,四肢沉重疼痛,皆水气为患,因小便不利所致。先厥利而后发热者,寒邪盛而阳气微,阳为阴抑故也。

Leave a Reply