No4105女神绮里嘉ula长三角旅拍泳池情趣内衣配肉丝裤袜湿身诱惑写真58P绮里嘉秀人网

No4105女神绮里嘉ula长三角旅拍泳池情趣内衣配肉丝裤袜湿身诱惑写真58P绮里嘉秀人网

 龙升则水升,龙降则水降,此二气互根之妙,亦盈虚消长之机关也。《灵枢·经脉篇》曰:胆足少阳之脉,是主骨所生病者,振寒疟。

然年老之人,禀赋原有厚薄,不得概谓气血两虚。每为中医荏苒而致不救者有之。

 三阴经络皆受其病,已入府者可下而已。夫脱肛一症,原有阳虚阴虚之别。

承其父椿田老人家传,且得名医师王九峰氏秘授。然中寒吐泻,亡液而成燥者,亦以此矣。

余亦始怪之而终信之,信者何? 热伤津液,不能上升,故渴;气化不行,尿欲出而不即出,故痛。

水、火互为其根,乾、坤颠倒,各有妙用。兼之二便自利,又日泄三五次,已知土气不实,况脉复无力,此际应当唇白之候,今不白而反紫红肿厚,绝无阳症可凭,非阴盛逼出中宫之阳而何?

Leave a Reply